Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Børskatalog – Frivilligbørs ’22

Mød de 46 deltagere ved Frivilligbørsen

Gå på opdagelse nedenfor i vores online Børskatalog.
Brug evt. filtrene “foreninger”, “virksomheder” eller “offentlige aktører” for at finde den aktør du søger.

#40: Social Sundhed Odense
#40: Social Sundhed Odense

Vi ledsager socialt udsatte til deres aftaler i sundhedsvæsenet, vi uddanner morgendagens sundhedsprofessionelle, og vi indgår i stærke offentlige og private partnerskaber.

#24: Kvindelig bevægelse mod ensomhed (KBME)
#24: Kvindelig bevægelse mod ensomhed (KBME)

Kulturudveksling og information om, hvordan udlændinge kan bidrage i det danske samfund

#7: Center for Mental Sundhed
#7: Center for Mental Sundhed

Vi arbejder med mange tiltag for at styrke indsatsen for mental sundhed og sundhedsfremme. Vi har også fokus på at bekæmpe ensomheden i Odense.

#13: Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune
#13: Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

Familie og Forebyggelse er en afdeling under Børn- og Ungeforvaltning, som favner en mangfoldig medarbejdergruppe, som f.eks. sundhedsplejersker, socialrådgivere, familiebehandlere, fysio- og ergoterapeuter, forældrerådgiver og mange andre, som står klar med tilbud til børn, unge og familier, der har brug for ekstra støtte i en kortere eller længerevarende periode.

#32: Odense Universitetshospital
#32: Odense Universitetshospital

OUH samarbejder med frivillige og frivillige foreninger på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Ærø Sygehus. De frivillige bidrager med nærvær og omsorg til de patienter og pårørende, der har brug for det.

#17: Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense
#17: Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense

Støtte til samtaler i dit netværk ved livskriser, konflikter i familien, psykisk sårbarhed, ensomhed m.m.

#14: Foreningen BRONX
#14: Foreningen BRONX

En fællesskabsbiks i inspirerende rammer, for alle som ønsker at tage del i et uformelt samskabende miljø, med fokus på bæredygtighed og kreativitet.

#8: Dansk Hæmokromatose Forening
#8: Dansk Hæmokromatose Forening

Vi er en forening med ca. 100 medlemmer (2022), der arbejder for tidlig diagnostisering af arvelig Hæmokromatose, før uhelbredelige organ-, led- og hjerneskader er indtruffet – samt at formidle oplysning og udvikle tilbud, til de, der har fået skader af Hæmokromatose.

#19: H.C. Andersen Festivals (afbud)
#19: H.C. Andersen Festivals (afbud)

En af Danmarks største kulturfestivaler, der hvert år i august danner rammen om eventyrlige kulturoplevelser for alle aldre.

#42: Talentspejderne
#42: Talentspejderne

Vi matcher mentorer med de unge.

#6: Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende
#6: Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende

Centeret skaber betingelser for meningsfuldt at involvere patienter og pårørende i forskning.

#39: Samtalebobleb / Studiecoach
#39: Samtalebobleb / Studiecoach

Støtter studerende på deres uddannelse via vores passion for professionel coaching

#26: Magiske Dage Odense
#26: Magiske Dage Odense

Magiske Dage Odense er en tilbagevendende begivenhed som finder sted i efterårsferien (uge 42)

#27: Mandecentret Fyn
#27: Mandecentret Fyn

Rådgivning til mænd i krise ved parbrud og voldsudsathed, tilbud om midlertidig bolig

#28: Mentorbarn
#28: Mentorbarn

I Mentorbarn brænder vi for at finde ekstra netværk til de anbragte børn og unge, der kunne have gavn af det.

#20: HISTORIA
#20: HISTORIA

Vi i HISTORIA betegner os selv som et anderledes forlag. Det gør vi, fordi vi har en anden tilgang til forlagsarbejdet end de traditionelle forlag. Hos HISTORIA ejer man som forfatter nemlig sin bog selv, og 50% af salgsindtægterne ryger ind på forfatterens egen konto. Desuden kan man sælge sine egne bøger privat uden andel til forlaget.

#35: Pårørenderådgivningen
#35: Pårørenderådgivningen

Vi yder rådgivning til alle, der har et nært forhold til en person med særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer.

#23: IKEA Odense
#23: IKEA Odense

IKEA er mere end bare boligindretning. I IKEA ønsker vi også at have en positiv indvirkning på både mennesker såvel som miljøet.

#11: DRC Dansk Flygtningehjælp
#11: DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp lokalafdeling Odense – Ledelse og koordination af lokale aktiviteter for personer med flygtninge- eller minoritetsbaggrund.

#33: OFF – Odense International Film Festival
#33: OFF – Odense International Film Festival

International kortfilmfestival med verdens bedste frivillige

#12: Ensomhedscharter Odense
#12: Ensomhedscharter Odense

Et netværk bestående af forskellige aktører, der yder en indsats for at mindske ensomhed i Odense.

#25: Lev Odense
#25: Lev Odense

Lev Odense er talerør for de ca. 5000 borgere i Odense Kommune, der er udvikingshandicappede

#4: BoligSocialt Hus
#4: BoligSocialt Hus

Boligsociale helhedsplaner i de udsatte områder i Odense

# 44: SSP
# 44: SSP

SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

# 45: UCL
# 45: UCL

Sammen gør vi studerende, erhvervsliv og samarbejdspartnere parat til udvikling af fremtidens arbejdsmarked.

# 46: Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
# 46: Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er ansvarlig for en række opgaver i Odense Kommune, blandt andet: Socialt arbejde, beskæftigelse og integration

#47: Kulturel Kvindeforum
#47: Kulturel Kvindeforum
#48: Fritidsvejledning uden grænser
#48: Fritidsvejledning uden grænser

Fritidsvejledning Uden Grænser (FVUG) er en indsats under UngOdense. Vi arbejder med særligt udsatte børn og unge i alderen 6-18 år.
Vi arbejder for at motivere, inkludere og fastholde børnene i et aktivt fritidsliv.

#49: Borgmesterforvaltningen
#49: Borgmesterforvaltningen
# 50: Byens Fællesskab
# 50: Byens Fællesskab

Byens Fællesskab er en frivillig forening, der blev dannet i starten af 2020, og holder til i Kulturmaskinen i Odense.

#1: 2 Timer om Ugen
#1: 2 Timer om Ugen

2 Timer om Ugen er en organisation som støtter inklusionen af flygtninge og flersprogede børn i alderen 3-8 år, to timer om ugen.

#2: Bedre Psykiatri Odense
#2: Bedre Psykiatri Odense

Vi er en forening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelser

#3: Bisiddergruppen Odense
#3: Bisiddergruppen Odense

Bisiddergruppen er en gruppe af frivillige med forskellige faglige kompetencer, som tilbyder at gå med til møder med det offentlige.

#5: Center for Digital Psykiatri (tidligere Telepsykiatrisk Center)
#5: Center for Digital Psykiatri (tidligere Telepsykiatrisk Center)

Center for Digital Psykiatri udvikler, forsker i og leverer digital mental sundhed og behandling.

#9: Danske Bank Odense C
#9: Danske Bank Odense C

Danske Bank er tilstede på 4 fysiske lokationer i Odense Kommune og har ca. 250 medarbejdere fordelt her. Banken giver mulighed for at hver enkelt medarbejder kan deltage i frivilligt arbejde i arbejdstiden.

#10: Den Frie Rådgivning
#10: Den Frie Rådgivning

Vi tilbyder gratis rådgivning om hverdagsrelaterede problemstillinger, med særlig viden om bl.a. økonomi, kommunikation med myndigheder, integration og sproglige udfordringer, samt forebyggelse af gældssætning.

#15: Foreningen for ukrainere i Odense
#15: Foreningen for ukrainere i Odense

Foreningen for ukrainere i Odense kommune

#16: Fortællegaven – Fortælling & Foredrag
#16: Fortællegaven – Fortælling & Foredrag

En internetplatform for fortællere og andre, som tilbyder fortællegaver til børn og ældre, som er brugere af frivillige foreninger, væresteder og institutioner

#18: GoBoat Odense (afbud)
#18: GoBoat Odense (afbud)

Bådudlejnings virksomhed

#21: Hjernesagen (Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn)
#21: Hjernesagen (Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn)

Hjernesagen arbejder blandt andet for: At forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte og at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.

#: 22 Home-Start Odense
#: 22 Home-Start Odense

Home-Start Odense er en frivillig social forening, der via frivillige familievenner støtter sårbare og pressede småbørnsfamilier med ro, omsorg og praktisk hjælp to timer om ugen hjemme hos familien.

#29: Nordea
#29: Nordea

I Nordea hjælper vi med at realisere drømme og ambitioner for det fælles bedste

#30: Odense Bibliotekerne / Makerspace og Library Takeover
#30: Odense Bibliotekerne / Makerspace og Library Takeover

Makerspace skal bygge bro mellem borgeren og ny teknologi og give mulighed for at være kreativ og undersøgende.

#31: Zirkel | Odense Renovation
#31: Zirkel | Odense Renovation

Taler for den grønne dagsorden, herunder cirkulær tankegang, bæredygtighed, verdensmål.

#:34 Ortos
#:34 Ortos

Ortos er en bandagist virksomhed. Vi fremstiller kropsbårne hjælpemidler (fremstiller bandager, proteser og lignende) og er 70 ansatte i Odense

#36: Red Barnet
#36: Red Barnet

Red Barnet er Danmarks største børnerettighedsorganisation. Red Barnet kæmper for en verden, der respekterer børns rettigheder, og vi arbejder for at skabe bæredygtige forbedringer i børn og unges liv. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning, og vi opbygger trygge fællesskaber for børn og familier i udsatte positioner.

#37: Røde Kors
#37: Røde Kors

I Røde Kors hjælper vi mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion

#38: SAMHØR, projektet om ensomhed
#38: SAMHØR, projektet om ensomhed

SAMHØR ønsker at etablere netværk – først med de ældre, sidenhen med unge og voksne. Altid med fokus på noget positivt, at få spredt livsglæde. Skabe oplevelser og samvær og en tro på sig selv. Deltagrene skal mødes og lære hinanden at kende. Naturen, kulturen, inspirerende indlæg m.m. er del af de oplevelser, som venter netværket.

#41: Storybox.dk
#41: Storybox.dk

Indspillede historier med Danmarks bedste fortællere – til smartphone, tablet og pc

#43: Veteranhjem Odense (afbud)
#43: Veteranhjem Odense (afbud)

Veteranhjem Odense er et fristed for krigsveteraner og deres pårørende.