Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

#3: Bisiddergruppen Odense

Frivilligbørsdeltager # 3

Bisiddergruppen Odense

OM FORENINGEN
Bisiddergruppen er en gruppe af frivillige med forskellige faglige kompetencer, som tilbyder at gå med til møder med det offentlige


PÅ FRIVILLIGBØRS ’22 TILBYDER VI
– 4 dygtige frivillige bisiddere med stor empati og mange kompetencer. Vi er alle pensionister med vidt forskellige baggrunde.
– Vi tilbyder bisidning ved møder – d.v.s. vi tager med borgere til alle mulige møder, hvis det offentlige system ikke i forvejen tilbyder juridisk bistand eller der på anden vis er andre som også er inde over sagen. Det kan være møder med sagsbehandlere, jobkonsulenter, læger, sygehus, Familieretshuset, boligforening, arbejdsgiver mm.
– Vi er med for at lytte og støtte – ikke som rådgiver eller kontaktpersoner.
– Vi følger borgeren i sin/sine møderækker så længe eller når, der er behov for det.

 

PÅ FRIVILLIGBØRS ’22 ØNSKER VI
– Borgere, der har behov for en bisidder – og det kan være en fordel for langt de fleste.
– Ideer til synliggørelse
– Samarbejde eller netværksdannelse
– Nye frivillige bisiddere som kan deltage i dagtimerne, hvor vores opgaver ligger. Vi har alt for meget at lave og det er jo kun positivt
– Nye frivillige bestyrelsesmedlemmer som kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Lige nu har vi ikke alle bestyrelsesposter besat og det vil være godt med nyt ”blod” og nye ideer.

9. maj 2022