Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Baba, Fonden for Socialt Ansvar

Børsdeltager # 33

Baba, Fonden for Socialt Ansvar

OM FORENINGEN

Baba er en socialindsats der bringer fædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv. Igennem et læringsforløb skaber Baba forandring hos fædrene og styrker deres relation til familien. Mange fædre med minoritetsbaggrund oplever, at de står uden for familien, og gennem Baba får de støtte til at blive mere aktive fædre, der deltager i deres børns liv og som også kan være rollemodeller under deres opvækst.
Baba styrker familiens samspil med kommunen, børnehaven, skolen og resten af det omkringliggende samfund til gavn for en god opvækst for børnene. Fædrene i Baba bliver frivillige brobyggere i udsatte boligområder. De opbygger stærke fællesskaber af fædre, som samarbejder med andre lokale aktører om at gøre en forskel for fædrene og familierne – til gavn for børnene.

Vi søger ...

Samarbejdspartnere / partnerskaber + Sparring om fundraising + Synlighed / kommunikation

Vi kunne godt tænke os at finde en samarbejdspartner der er nysgerrig på det sociale område og gerne vil arbejde med udsatte fædre, hvor vi sammen kunne afsøge muligheden for at opstarte fædre grupper i nye områder på Fyn eller styrke hinandens eksisterende tilbud til fædre.

Helt konkret arbejder vi for tiden på et projekt/indsats for unge med minoritetsbaggrund med henblik på at få mange dem til at bruge efterskoler. Derfor ønsker vi at finde samarbejdspartner herunder skoler eller organisationer fra sundhedssektoren til at netop dette unge projektet.

Hvad tilbyder aktøren ved Frivilligbørs '23?

Kontaktperson

Abdirashid Artan
abdirashid@socialtansvar.dk

11. maj 2023