Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Baba, Fonden for Socialt Ansvar

Børsdeltager # 33

Baba, Fonden for Socialt Ansvar

OM FORENINGEN

Baba er en socialindsats der bringer fædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv. Igennem et læringsforløb skaber Baba forandring hos fædrene og styrker deres relation til familien. Mange fædre med minoritetsbaggrund oplever, at de står uden for familien, og gennem Baba får de støtte til at blive mere aktive fædre, der deltager i deres børns liv og som også kan være rollemodeller under deres opvækst.
Baba styrker familiens samspil med kommunen, børnehaven, skolen og resten af det omkringliggende samfund til gavn for en god opvækst for børnene. Fædrene i Baba bliver frivillige brobyggere i udsatte boligområder. De opbygger stærke fællesskaber af fædre, som samarbejder med andre lokale aktører om at gøre en forskel for fædrene og familierne – til gavn for børnene.

Vi tilbyder ...

Arrangementer / workshops / oplæg + Rådgivning eller sparring + Viden / knowhow

Baba-indsatsen bliver typisk sat i gang af en kommune eller en boligsocial helhedsplan, som indgår en samarbejdsaftale med Babas landssekretariat.
Landssekretariatet stiller en franchise-lignende pakke til rådighed for interesserede, som ønsker Baba i deres by eller bydel. Pakken består af et læringsforløb på 18 moduler, og efter læringsforløbet bliver Baba-gruppen forankret som et lokalt netværk eller forening af frivillige fædre. De lokale Baba-grupper bliver samtidig del af det landsdækkende Baba-netværk, hvor de får faglig sparring og inspiration, og hvor de mødes med andre frivillige fædre til landsmøder og lignende.

Hvad søger aktøren ved Frivilligbørs '23?

Kontaktperson

Abdirashid Artan
abdirashid@socialtansvar.dk
11. maj 2023