Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

#6: Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende

Frivilligbørsdeltager # 6

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende

OM DEN OFFENTLIGE AKTØR
Forskningscenteret er et erfarings- og videnscenter for dem, der ønsker at udforske potentialet i en samskabende proces mellem patienter, pårørende og forskere.


PÅ FRIVILLIGBØRS ’22 TILBYDER VI
– Vi tilbyder en mulighed for samarbejde med OUH, hvis nogen har et forskningsspørgsmål eller brænder for udvikling på sundhedsområdet med afsæt i egen eller pårørendes sygdom.
– Centeret tilbyder et forum for (kliniske) forsker på OUH og SDU på tværs af fagområder for forskning i patientinddragelse og samskabelse i sundhedsforskning.

Disse muligheder tilbyder vi patienter og pårørende:
– Rådgivning, uddannelse og værktøjer til støtte for patienter og forskere
– En differentieret tilgang til at udvikle og øge indragelseskapaciteten (f.eks. patientbank)
– Udvikle patientstyret forskning (f.eks. idébank for forskningsspørgsmål)
– Observere og evaluere patientinddragelse på OUH
– Opbygge et evidensgrundlag for samskabt sundhedsforskning

 

PÅ FRIVILLIGBØRS ’22 ØNSKER VI
– Vi søger patienter og pårørende der ønsker at deltage i udviklingen af fremtidens sundhedsforskning.
– Vi søger nye samarbejdspartnere.

Deltagere

Janni Eriksen – Jensen
Patient- og pårørendeleder
janni.eriksen-jensen@rsyd.dk
Tlf.: +45 2173 2884 (træffetid: mandag og torsdag 9:00-14:00)

Danielle Drachmann Rasmussen
Patient- og pårørende forskningsassistent

7. april 2022