Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Social Sundhed Odense

Frivilligbørsdeltager # 40

Social Sundhed Odense

OM FORENINGEN
Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. I dag har socialt udsatte markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt, og socialt udsatte dør i gennemsnit ca. 20 år før andre i befolkningen. Det er Social Sundhed sat i verden for at gøre noget konkret ved. Vi ledsager socialt udsatte til deres aftaler i sundhedsvæsenet, vi uddanner morgendagens sundhedsprofessionelle, og vi indgår i stærke offentlige og private partnerskaber.


PÅ FRIVILLIGBØRS ’22 TILBYDER VI
– Viden og sparring ifm. social udsathed og psykisk sårbarhed i sundhedsvæsenet
– At kunne være med til at styrke det lokale samarbejde for målgruppen.

 

PÅ FRIVILLIGBØRS ’22 ØNSKER VI
– Relevante oplæg for vores frivillige/medarbejdere.
– At synliggøre foreningens tilbud, så flere får kendskab til det.

Deltagere

Anders Pedersen
Projektkoordinator
ap.ode@socialsundhed.org

Ulrik Schmidt
Allianceansvarlig
us.ode@socialsundhed.org

14. februar 2022