Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

For virksomheder

Frivilligcentret bygger bro mellem erhvervslivet og de frivillige sociale foreninger i Odense!

Frivilligcenter Odense tilbyder virksomheder


Skræddersyede løsninger, der gør det nemt for jer at implementere jeres CSR-strategi lokalt.
Vi tilbyder rådgivning af din virksomhed om CSR aktiviteter i Odense og facilitering af samarbejder med frivillige sociale foreninger.
Vi ser det som en vigtig opgave at udbrede idéen om samarbejde mellem virksomheder og foreninger. For os handler det om at skabe gode rammer, så det frivillige sociale arbejde kan styrkes – til gavn og glæde for de sårbare og udsatte borgere i Odense.
Ved samarbejder der går på tværs af foreninger og virksomheder, er der meget forskellige sprog, arbejdsmetoder, forventninger og værdier. Vi hjælper med forberedelserne, forventningsafstemningerne og sikrer, at samarbejdet er meningsfuldt for alle involverede parter.

 

Kontakt Stina Smidt, Foreningskonsulent, for et uforpligtende snak:
Mail virksomhed@frivilligcenter-odense.dk eller tlf. 21160251

CSR og frivillighed i Odense

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund.