Borgernes Hus

Café-eftermiddage “KISS” – Den Sociale Vejviser

KISS betyder som bekendt kys på engelsk. Men det kan også være en forkortelse af ’keep it simple’, hold det enkelt. Den sætning har vi valgt som stikord til et par café-eftermiddage i januar. Her sætter vi fokus på hvordan man som forening bedst præsenterer sin forening i socialvejviser.dk.

— AFLYST — Dialogmøde – samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og Odense Kommune

Tema: Hvordan kan vi sammen fremme trivsel og inklusion gennem stærke fællesskaber? Stærke fællesskaber, socialvejviser.dk og fremtidens samarbejdsform
En frivillige forening kan, som ”Stærke Fællesskaber” belyser, ses som en lokalt forankret modstandskraft mod udvikling af negative livsbaner. Hør mere om dette, få konkrete redskaber, hør politikernes tanker og deltage i dialogen på tværs.

1 2