FRIVILLIGCENTER ODENSE - DIN INDGANG TIL FRIVILLIGHED I ODENSE
VIDEN - INSPIRATION - NETVÆRK
hænder-hjemmesidehænder-hjemmeside

Erhvervsleder i praktik

Hvorfor erhvervsleder i praktik?
Formålet med praktikken er at skabe kontakt og øget forståelse mellem civilsamfund og erhvervsliv og undersøge mulighederne for at kunne samarbejde om at løse lokale udfordringer eller opgaver.

Hvad er erhversleder i praktik?
Erhvervsleder i praktik handler om at en leder/ansat i en virksomhed tager en dag ud af kalenderen og som praktikant i en forening får ny inspiration og indsigt i en frivillig forenings arbejde.
En win-win
Resultaterne af praktikkerne har indtil videre været inspirerede medarbejdere, der har fået ny overraskende viden om foreningernes arbejdsformer og vilkår, og foreninger, der har fået sparring og nye idéer til udvikling af deres organisation.

En praktik giver i modsætning til et kortere besøg mulighed for at snuse til flere aspekter og arbejdsopgaver i en forening. Samtidig giver det læring og inspiration for den enkelte medarbejder.

For mange frivillige organisationer er det at arbejde sammen med erhvervslivet på denne måde noget nyt, men for dette års deltagere har reaktionerne været overvældende positive.
Erfaringer fra Odense
Foreningen Mødrehjælpen i Odense, fik ikke blot vist foreningen og dens arbejde frem, men fik også strategisk sparring omkring organisationens udfordringer og muligheder i fremtiden. For Charlotte Wæver fra Mødrehjælpen var det at få besøg af en projektleder fra IBM en udbytterig oplevelse:

"Jeg fik input til både det organisatoriske/ledelsesmæssige arbejde og sparring omkring kommunikation i forhold til at fastholde og tiltrække sponsorer. Ligeledes diskuterede vi arbejdet med at påvirke den politiske beslutningsproces på områder vedr. børnefamilier. Det var meget udbytterigt at mødes med en kollega, fra et helt andet arbejdsfelt. Det bidrager med helt nye vinkler og spørgsmål til eftertanke".

Men det er ikke kun de frivillige foreninger, som får noget ud af et projekt som Erhvervsleder i Praktik, også virksomhedslederne tager noget med hjem. For Pia Rønhøj, Employer branding og CSR manager i IBM Danmark, er projektet lige så givende for praktikanten, som for foreningen.

"Et praktikophold giver medarbejderne mulighed for at stifte bekendtskab med organisationer, som beskæftiger sig med samfundsmæssige udfordringer - små som store - og en hverdag, hvor salgstal og bundlinje er skiftet ud med godgørende arbejde. Praktikanterne bidrager med kompetencer, som organisationerne har brug for, og får til gengæld indsigt i en verden, som sætter vores dagligdag i perspektiv. Praktikken giver ny mening og motivation, som tages med tilbage til dagligdagen i IBM".

 

Om Erhvervsleder i praktik

Erhvervsleder i praktik er en videreudvikling af Frivillig Fredag konceptet, udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark og Frivilligrådet.